> Słownik pojęć
Towary
Producenci
Info
Rejestracja zajmuje tylko chwilę, umożliwia jednak dostęp do atrakcyjnych cen, zamówień bieżących, ich historii oraz swoich danych.

Dla nowo zarejestrowanych Klientów udzielamy 2% rabatu przy pierwszym zamówieniu!

Zapraszamy do korzystania z opcji "Zapytaj o cenę". To do niczego nie zobowiązuje, a mogą Państwo otrzymać korzystną ofertę!

Objaśnienia niektórych skrótów oraz pojęć najczęściej stosowanych w opisach towarów znajdą Państwo pod zakładką Słownik pojęć.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Tam informujemy o nowościach, ciekawych produktach i ich zastosowaniach.
Facebook
Platforma ODR
Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Słownik pojęć technicznych

Anteny telewizyjne i satelitarne 

AII Antenowa Instalacja Indywidualna - określenie małej instalacji antenowej; w domu jednorodzinnym lub innym małym budynku.
AIZ Antenowa Instalacja Zbiorowa - określenie instalacji antenowej w budownictwie wielorodzinnym, przeznaczonej do odbioru zbiorowego. Błędne jesyt stosowanie określenia "antenowa instalacja zbiorcza". Kiedyś tego typu instalacje nazywano AZARTem.
TVK Telewizja kablowa
TV-SATTelewizja satelitarna, teraz należałoby używać określenia DVB-S.
VHFVery High Frequency - zakres bardzo wysokich częstotliwości. Zakres ten obejmuje częstotliwości od 30MHz do 300MHz. W tym zakresie mieści się radio UKF-FM oraz pasmo III analogowej telewizji naziemnej. W tym paśmie jest przewidziana transmisja radiofoni cyfrowej DAB.
UHFUltra High Frequency - zares ultra wysokich częstotliwości; do 300 do 3000MHz, na początku tego zakresu częstotliwości mieści się pasmo IV i V telewizji naziemnej.
LNB Low Noise Box - konwerter niskoszumowy do odbioru telewizji satelitarnej.
SingleKonwerter satelitarny pojedynczy do odbioru indywidualnego telewizji satelitarnej TV-SAT na jednym tunerze. Obecnie stosuje się konwertery pełnopasmowe (FULL-BAND, UNIVERSAL) przystosowane do odbioru sygnałów nadawanych w zakresach 10,70-11,70GHz i 11,70-12,75GHz.
Twin 2 niezależne konwertery satelitarne w jednej obudowie. Jest przeznaczony do odbioru dwóch różnych programów satelitarnych na dwóch tunerach satelitarnych lub jednym tunerze dwugłowicowym. Na każdym z jego wyjść można otrzymać sygnały obu polaryzacji.
Quattro Konwerter satelitarny o 4 niezależnych wyjściach: 10,7-11,7GHz z polaryzacją V, 10,7-11,7GHz z polaryzacją H, 11,7-12,7GHz z polaryzacją V i 11,7-12,75GHz z polaryzacją H. Jest przeznaczony do instalacji sąsiedzkich z multiswitchami oraz do stacji czołowych telewizji kablowej TVK i antenowych instalacji zbiorowych AIZ. W przypadku instalacji multiswitchowej sygnały z konwertera są doprowadzane do wejść multiswitcha, który przełącza doprowadzone do jego wejść sygnały z różnych zakresów i polaryzacji oraz przesyła je do wielu tunerów TV-SAT
Quad Konwerter satelitarny z wbudowanym multiswitchem 4/4 do odbioru na czterech pracujących niezależnie tunerach satelitarnych. Może obsługiwać również dwa tunery dwugłowicowe lub jeden tuner dwugłowicowy i dwa z jedną głowicą. W sensie funkcjonalnym konwerter Quad może być traktowany jako 4 konwertery satelitarne umieszczone w jednej obudowie i działające niezależnie od siebie.
Octo Konwerter satelitarny z wbudowanym multiswitchem 4/8 do odbioru na ośmiu pracujących niezależnie tunerach satelitarnych. Może obsługiwać również na przykład cztery tunery dwugłowicowe. Ten konwerter można traktować jako 8 konwerterów satelitarnych są umieszczonych w jednej obudowie i działają niezależnie od siebie.
Monoblock 2 konwertery satelitarne z przełącznikiem DiSEqC umieszczone we wspólnej obudowie. Ten konwerter umożliwia odbiór sygnałów z satelitów Hot Bird i Astra na jednym tunerze.
DiSEqC Digital Satellite Equipment Control - cyfrowy system sterowania urządzeniami do odbioru sygnałów TV-SAT.
DBS Direct Broadcasting Satellite - satelita transmisyjny dużej mocy pracujący w paśmie Ku (11,7-12,5GHz). Tego typu satelity zapewniają odbiór sygnałów satelitarnych za pomocą małych anten.
EPG Electronic Program Guide - elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych
FTA Free to Air - programy niekodowane nadawane do bezpłatnego odbioru przez wszystkich odbiorców.
SCPC Single Channel Per Carrier - oddzielna nośna dla każdego kanału (sygnału) telewizyjnego przy cyfrowej transmisji programów telewizyjnych. 
MCPC Multi Channel Per Carrier - wiele kanałów (sygnałów) na jednej nośnej. System ten umożliwia przekazywanie paczek programowych przy cyfrowym przesyłaniu programów telewizyjnych.
HDTV High Definition TeleVision - telewizja wysokiej rozdzielczości. Jako Full HDTV przyjmuje się rozdzielczość 1920x1080 pikseli. W tym formacie stosunek boków wynosi 16:9.
DVB Digital Video Broadcasting - zbiór powszechnie przyjętych standardów dla telewizji cyfrowej.
DVB-C Digital Video Broadcasting - Cable - system cyfrowego przekazu stosowany w telewizji kablowej. Stosowana jest tutaj kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
DVB-S Digital Video Broadcasting - Satellite - system cyfrowego przekazu cyfrowego stosowany w telewizji satelitarnej. W tym przypadku stosowana jest modulacja QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).
DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial - system cyfrowego przekazu dla telewizji naziemnej. W tym rodzaju transmisji jest stosowane ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) oraz modulacje QPSK i QAM. Polskie określenie tego systemu transmisji to Naziemna Telewizja Cyfrowa.
NTC Naziemna Telewizja Cyfrowa - polskie określenie DVB-T
MPEG Moving Picture Experts Group - grupa ekspercka opracowująca standardy kodowania obrazu i dźwięku dla mediów elektronicznych
MPEG-1 Standard kompresji ruchomych obrazów i fonii przy szybkości przesyłania 1,5Mb/s (standard VHS)
MPEG-2 Standard kompresji ruchomych obrazów i fonii w transmisjach cyfrowych; ograniczenia przy dużych prędkościach i HDTV
MPEG-4 Standard kompresji ruchomych obrazów i fonii, następca MPEG-2; przeznaczony do transmisji większej ilości kanałów z lepszą jakością dla HDTV i DVB-T
BER

Bit Error Ratio - bitowa stopa błędów. Jest to jeden z parametrów określających jakość sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Jest to stosunek liczby bitów błędnych do liczby bitów ogólnie otrzymanych wysłanych podcza określonego interwału czasowego.

MERModulation Error Ratio - stopa błędów modulacji. Jest to jeden z parametrów określających jakość sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.
dBuV Logarytmiczna miara porównawcza wyrażona w decybelach względem 1 mikrowolta
dBi Logarytmiczna miara porównawcza wyrażona w decybelach względem wzorca izotropowego


Alarmy

SSWiN System Sygnalizacji Włamania i Napadu. Powszechnie stosuje się nazwę system alarmowy lub system antywłamaniowy.
PCP Pasywna Czujka Podczerwieni. Jest to rodzaj czujek alarmowych wykrywających zmiany promieniowania podczerwonego w nadzorowanym obszarze powodowane przez poruszających się ludzi.
PIR Passive Infra Red - pasywny detektor podczerwieni
MW Microwave Detector - czujnik mikrofalowy. Jest to rodzaj czujek alarmowych wykorzystujących do detekcji promieniowanie mikrofalowe. Czujki mikrofalowe działają na zasadzie radaru i wykorzystują efekt Dopplera.
QUAD Poczwórny element PIR stosowany w czujkach alarmowych.
ASIC Application-specific integrated circuit - specjalistyczny dedykowany układ elektroniczny.
NO / NC Normalnie Otwarte / Normalnie Zamknięte. W ten sposób oznacza się rodzaje przełączników stosowanych w czujkach alarmowych.
EOL/2EOL End-of-line - konfiguracja parametryczna w systemach alarmowych - czujka z rezystorem / z 2 rezystorami
SPDTSingle-Pole Double-Throw - pojedynczy przełącznik dwupozycyjny.


TV przemysłowa

CCTV Closed Circuit TeleVision - system telewizji użytkowej (dosłownie: zamkniętej). Powszechnie stosowane są również nazwy telewizja dozorowa i telewizja przemysłowa oraz monitoring wizyjny. Wraz z rozwojem technologii IP stosowanie tego określeia staje się problematyczne.
HD-SDI High-Definition Serial Digital Interface - standard telewizyjny zapewniający pasmo dla przesyłu nieskompresowanego obrazu cyfrowego HD (minimum 1,5 Gbit/s).
CCD Charge Coupled Device - przetwornik obrazowy stosowany w kamerach telewizyjnych. Przetworniki takie charakteryzują się wysoką czułością i rozdzielczością. Mają małe szumy.
CMOS Complimentary Metal-Oxide Semiconductor - przetwornik obrazowy stosowany w kamerach telewizyjnych. Jest to przetwornik szybki i niedrogi w produkcji, chociaż ma większe szumy niż przetwornik CCD.
AI-V/DC Auto Iris Video / DC - automatyczna przysłona obiektywu sterowana odpowiednio sygnałem wideo lub napięciem stałym.
ATR Adaptive Tone-curve Reproduction - optymalizacja jasności każdego piksela do korektury kontrastu obrazu
DPC Dead Pixel Compensation - kompensacja martwych pikseli w przetworniku wizyjnym
AES Automatic Electronic Shutter - automatyczna elektroniczna migawka kamery. AES dostraja kamerę do warunków oświetlenia poprzez zmianę czasu naświetlania przetwornika obrazowego.
AGC Automatic Gain Control - automatyczna regulacja wzmocnienia kamery. Jest to układ elektroniczny utrzymujący sygnał wizyjny na stałym poziomie niezależnie od intensywności oświetlenia obserwowanego obiektu.
AWB Auto White Balance - automatyczny balans bieli. Jest to układ służący do właściwego przedstawiania koloru białego niezależnie od warunków oświetlenia (światło dzienne i różne rodzaje światła sztucznego).
ATW Automatic Tracking White Balance - automatyczne śledzenie balansu bieli w kamerze telewizyjnej
DIS Digital Image Stabilizer - cyfrowy stabilizator obrazu stosowany do stabilizacji obrazu z kamer narażonych na drgania i wibracje
BLC Back Light Control - kompensacja światła z tyłu. Układ elektroniczny kompensuje oświetlenie tła w ten sposób, aby można było zobaczyć szczegóły obiektu stojącego w świetle padającym z tyłu.
HLC High Light Compensation - kompensacja silnego światła, np. reflektorów samochodowych
DSP Digital Signal Processing - cyfrowe przetwarzanie sygnałów z przetwornika wizyjnego
DPS Digital Pixel System - cyfrowe przetwarzanie sygnałów na poziomie pojedynczego piksela
DNR Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów. DNR zapewnia poprawę jakości obrazu oraz zmniejsza zużycie powierzchni dyskowej podczas rejestracji.
FLC Flickerless - usuwanie migotania. Układ zapewniający blokowanie czasu ekspozycji w celu usunięcia migotania obrazu przy oświetleniu jarzeniowym.
ICR Infrared Cutfilter Removal - mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni w kamerach telewizyjnych
TDN True Day/Night - kamera z mechanicznie przełączanym filtrem IR (ICR)
WDR Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki. Jest to funkcja eliminująca prześwietlenia i niedoświetlenia ze scen z silnie zróżnicowanym oświetleniem.
DWDR Digital Wide Dynamic Range - cyfrowy szeroki zakres dynamiki
L.L./INT. Line Lock/ Internal - synchronizacja z siecią zasilającą / synchronizacja z wewnętrznego układu wbudowanego w kamerze
P/T/Z Pan/Tilt/Zoom - sterowanie kamery w poziomie i pionie oraz ogniskowej obiektywu
OSD On-Screen Display - wyświetlanie wywoływanych funkcji na ekranie monitora, menu ekranowe
BNC British Naval Connector lub Bayonet Neil-Concelman - międzynarodowy standard złącz współosiowych (męskie/żeńskie)
ONVIF Open Network Video Interface Forum - Forum Otwartych Interfejsów Sieciowych Systemów Wizyjnych. Jest to specyfikacja umożliwiająca bezproblemową współpracę urządzeń od różnych producentów oznaczonych symbolem ONVIF.
CCVC Camera Control Via Coaxial cable - sterowanie kamerą przez kabel koncentryczny


Zasilacze, zasilacze awaryjne UPS

OTP Over Temperature Protection - zabezpieczenie przed przegrzaniem
SCP Short Circuit Protection - zabezpieczenie przed zwarciem
OVP Over Voltage Protection - zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym
UVP Under Voltage Protection - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem wyjściowym
OCP Over Current Protection - zabezpieczenie przed przeciążeniem (nadmiernym prądem)
OLP Over Load Protection - zabezpieczenie przed przeciążeniem
OPP Over Power Protection - zabezpieczenie przed przeciążeniem
IOVP Input Over Voltage Protection - zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wejściowym
IUVP Input Under Voltage Protection - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem wejściowym
  
UPS Uninterruptible Power Supply - zasilanie bezprzerwowe, awaryjne
CDS Clear Digital Sinus - napięcie wyjściowe o czystym, sinusoidalnym kształcie
CBC Cool Battery Charging - inteligentny układ ładowania akumulatora zasilacza awaryjnego; rozwiązanie przedłużające żywotność akumulatorów
AVR Automatic Voltage Regulation - układ automatycznej regulacji napięcia; w zasilaczach typu line-interactive ta funkcja poprawia wartość napięcia bez czerpania energii z akumulatora
DPC Digital Power Control - inteligentny systemem zarządzania i kontroli zasilania
PFC Power Factor Corrector - układ korekcji współczynnika mocy

Ethernet

ADSLAsymmetric Digital Subscriber Line - asymetryczna cyfrowa linia abonencka wykorzystująca do przesyłania danych klasyczne łącze miedziane. Asymetryczność oznacza różne prędkości przesyłania danych od abonenta i do abonenta.
LANLocal Area Network - lokalna sieć komputerowa o małym zasięgu obejmująca na przykład dom, biuro lub mały budynek.
VLANVirtual Local Area Network - sieć komputerowa, sieć, której architektura fizyczna różni się od architektury logicznej
WANWide Area Network - rozległa sieć komputerowa o bardzo dużym zasięgu
WLANWireless Local Area Network - lokalna komputerowa sieć bezprzewodowa
UTPUnshielded Twisted Pair - skrętka nieekranowana. Kabel skrętkowy nieekranowany powszechnie używany w sieciach komputerowych.
FTPFoiled Twisted Pair - skrętka foliowana (ekranowana). Kabel ekranowany stosowany w sieciach komputerowych.
IEEEInstitute of Electrical and Electronics Engineers; organizacja tworząca i zatwierdzająca standardy sprzętowe techniki komputerowej
802.1Rodzina standardów opisujących bezpieczeństwo sieci, połączeń pomiędzy sieciami LAN, MAN i WAN.
802.3Standard IEEE definiujący atrybuty dla sieci Ethernet (CSMA/CD, 10 Mbps)
MACMedia Access Control; nadawany przez producenta adres fizyczny urządzenia sieciowego, jednoznacznie identyfikujący je w sieci
Flow-ControlStandard kontroli przepływności pakietów przy transmisji Full-duplex w sieci Ethernet
Back-PressureProtokół kontroli przepływności danych w trybie Half-duplex w sieci Ethernet
PoEPower over Ethernet - standard określający sposób zasilania urządzeń sieciowych za pomocą napięcia przesyłanego przez kabel UTP/STP, przez który równocześnie przesyłane są dane zgodnie ze standardem Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet.
TCP/IPTransmission Control Protocol / Internet Protocol - system protokołów definiujących wzajemną komunikację i wymianę danych w internecie
VoIPVoice over Internet Protocol - technologia umożliwiająca przesyłanie rozmów telefonicznych za pomocą sieci komputerowych

Akumulatory  

AGM Absorbed Glass Mat - akumulatory z elektrolitem uwięzionym w separatorach z włókna szklanego wielkiej porowatości znajdujących się między płytami. 
SLA Sealed Lead-Acid - szczelne akumulatory ołowiowo-kwasowe. Akumulatory SLA są obecnie wykonywane w dwóch technologiach różniących się sposobem wiązania elektrolitu. W technologii AGM (Absorbed Glass Mat) cały elektrolit jest uwięziony w separatorach z włókna szklanego o wielkiej porowatości. W technologii żelowej elektrolit jest unieruchomiony przez dodanie niewielkiej ilości krzemionki.
VRLA Valve Regulated Lead-Acid - akumulatory ołowiowo-kwasowe regulowane jednokierunkowymi zaworami bezpieczeństwa.
NiCd Akumulatory niklowo-kadmowe. Wadą tego typu akumulatorów jest fakt, że akumulatory NiCd charakteryzują się efektem pamięciowym.
NiMH Akumulatory niklowo-wodorkowe. Charakteryzują się one dużą gęstością mocy. Ważna zaletą jest to, że nie mają efektu pamięciowego.

Wyszukiwanie proste
Lista zakupów

Twoja lista zakupów jest prostą i szybką metodą wyszukiwania towarów.

  1. Wpisz towary, umieszczając każdy w nowej linii.
  2. Kliknij 'Szukaj'.
  3. Zostanie wyświetlona strona z wynikami dla pierwszego towaru z listy.
  4. Gdy znajdziesz szukany towar, dodaj go do koszyka i wybierz następny towar z listy.
 
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Zaloguj się

Formularz szybkiego kontaktu
+48 735 565 750 +48 735 565 750
Napisz wiadomość Napisz wiadomość
  • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Newsletter
Upoluj promocję
Koszt dostawy
Zamówienia do 1000 zł z przedpłatą:
- do 5kg - koszt 15 zł,
- od 5kg do 31kg - koszt 19 zł,
- od 31kg do 50kg - koszt 49 zł,
- od 50kg do 300kg - koszt 139 zł.
Zamówienia od 1000 zł z przedpłatą:
- do 31kg - przesyłka gratis,
- od 31kg do 50kg - koszt 30 zł,
- od 50kg do 300kg - koszt 120 zł.
Przy pobraniu doliczamy 6 zł brutto.
i-dom24.pl
Sklep internetowy i-dom24.pl oferuje materiały i urządzenia do systemów technicznej ochrony mienia. Są to alarmy, domofony i wideodomofony, kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy oraz monitoring (telewizja przemysłowa) CCTV i IP. W ofercie jest również sprzęt do instalacji antenowych, nagłośnieniowych oraz szeroki wybór szaf 19-calowych. Ponadto w sprzedaży znajdują się zamki, sejfy, samozamykacze drzwiowe oraz automatyka bramowa. Ofertę uzupełniają akumulatory bezobsługowe, kable i przewody oraz narzędzia ręczne i mierniki.
Sklep i-dom24.pl sprzedaje produkty uznanych i sprawdzonych producentów. Towary są szczegółowo opisane, do opisów dołączone są fotografie i karty katalogowe.
Dobrze zaopatrzony magazyn sprawia, że zamówienia są realizowane szybko. Wysyłki są dokonywane za pośrednictwem renomowanych firm kurierskich.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®