Prawo odstąpienia od umowy

z dnia

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient ma prawo do dokonania zwrotu kupionego u nas towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i towary, od nabycia których nie można odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zwracany towar należy wysłać na adres Sklepu internetowego i-dom24.pl; AVAL Sp. z o.o., ul. Kozłowa 4, 15-868 Białystok. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie od odstąpieniu od umowy (np. umieszczony poniżej wypełniony formularz rezygnacji z zakupu umieszczony w załączniku).
3. Jeżeli zwracany towar spełnia wymagania, zostanie wystawiona i wysłana na adres Klienta faktura korygująca. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres Sklepu internetowego i-dom24.pl.
4. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta przy odstąpieniu od umowy.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik

Formularz odstąpienia od umowy kupna

 

Miejscowość …………………………………….........……… Data …………………....................……………
 

Imię……………………………………………………… Nazwisko ……………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

tel. kontaktowy………………………………………………………

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zakupu produktu:


…………………………………………………………………………………………………
(nazwa towaru) zakupionego w sklepie i-dom24.pl


który otrzymałem(am) ……………………………………………
(data otrzymania przesyłki)

Oświadczam, że zwracany towar nie był używany w celach innych niż sprawdzenie, nie ma śladów zabrudzenia ani uszkodzeń.

Równowartość ceny zwróconych towarów proszę przekazać na konto :

Numer konta bankowego: ……………………………………………………………………….......………………………………

Nazwa banku……………………………………………………………………………………………….......……………….....………

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego …………………….…………………………………………………………

adres właściciela konta bankowego ………………………………...…………………………...………………………………………………………………………………………………
(Podpis kupującego)