kasy pancerne

Cichy alarm zamka Combogard do kas KP+WBX3 KONSMETAL

645,00 PLN

Cichy alarm zamka Combogard do kasy KPII KONSMETAL

645,00 PLN

Czujka sejsmiczna VV602 do kas KP+WBX3 KONSMETAL

773,00 PLN

Czujka sejsmiczna VV602 do kasy KPII KONSMETAL

773,00 PLN

Czujnik położenia drzwi MC 340 do kas KP+WBX3 KONSMETAL

128,00 PLN

Czujnik położenia drzwi MC 340 do kasy KPII KONSMETAL

128,00 PLN

Czujnik położenia rygli MC 340 do kas KP+WBX3 KONSMETAL

128,00 PLN

Czujnik położenia rygli MC 340 do kasy KPII KONSMETAL

128,00 PLN

Dodatkowa półka regulowana do kas KP+WBX3 KONSMETAL

75,00 PLN

Dodatkowa półka regulowana do kasy KPII KONSMETAL

50,00 PLN

Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard do kas KP+WBX3 KONSMETAL

969,00 PLN

Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard kl. B do kasy KPII KONSMETAL

876,00 PLN