Regulamin sklepu

z dnia

1. Informacje ogólne.

1.1.Sklep internetowy i-dom24.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Informacje o oferowanych towarach umieszcza na stronie internetowej www.i-dom24.pl.
1.1.1. Zamówienie od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe i-dom24.pl przez 7 dni w w tygodniu i 24 godziny na dobę.
1.1.2. Do dokonywania zakupów w sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty internetowej i dostępu do internetu.
1.1.2. Adres kontaktowy e-mail do sklepu: sales@i-dom24.pl
1.2. Dane zawarte na stronach internetowych sklepu i-dom24.pl stanowią jedynie informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu i-dom24.pl, składa ofertę kupna określonego towaru. 
1.3. Ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdą sprzedaż jest wystawiana jest faktura VAT bądź paragon fiskalny. Dokument sprzedaży jest każdorazowo dołączany do przesyłki.
1.4. W przypadku zmiany cen towarów niezwłocznie poinformujemy Klienta o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.
1.5. Wszystkie towary dostępne w sklepie i-dom24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie towary zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
1.6. Sklep internetowy i-dom24.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Składanie zamówienia.

2.1. Sklep internetowy i-dom24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia mogą być składane tylko i wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej sklepu i-dom24.pl zgodnie z ogólnie przyjętym standardem dokonywania zakupów poprzez sieć WWW.
2.2. Założenie konta nie jest konieczne do dokonania zakupów. Klient, który nie ma założonego konta, jest traktowany jako kontrahent jednorazowy.
2.3. Dokonanie rejestracji w sklepie i-dom24.pl powoduje założenie indywidualnego konta, na którym są gromadzone informacje dotyczące danych identyfikacyjnych oraz jego działań w sklepie. Klient ma dostęp do swoich danych identyfikacyjnych, wykazu zamówień bieżących ich statusu oraz historii zamówień. Świadczenia usług sprzedaży w ramach konta na i-dom24.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze sklepem i-dom24.pl dotyczącą konta, w każdym czasie, drogą e-mailową. Polityka Ochrony Prywatności jest opisana w umieszczonym poniżej Załączniku 1.
2.4. W celu dokonania rejestracji i utworzenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu dostawy oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wymagająca potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem, a sklepem internetowym i-dom24.pl, której przedmiotem są usługi sprzedaży świadczone przez sklep internetowy i-dom24.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.5. Dostawy towarów są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.6. Do każdego zamówienia są doliczane koszty wysyłki.
2.6.1. W przypadku zamówień poniżej 1000,-zł, koszty wysyłki kształtują się następująco:
- waga przesyłki poniżej 5kg - koszt 19,-zł
- waga przesyłki od 5kg do 31kg - koszt 25,-zł
- waga przesyłki od 31kg do 50kg - koszt 59,-zł
- waga przesyłki od 50kg do 300kg - koszt 159,-zł.
2.6.2. W przypadku zamówień powyżej 1000zł koszty kształtują się następująco:
- waga przesyłki poniżej 5kg - koszt 0,-zł
- waga przesyłki od 5kg do 31kg - koszt 0,-zł,
- waga przesyłki od 31kg do 50kg - koszt 40,-zł
- waga przesyłki od 50kg do 300kg - koszt 140,-zł.
2.7. W przypadku płatności za pobraniem kurierskim doliczamy opłatę w wysokości 6,-zł brutto.
2.8. Wartość zamówienia za pobraniem nie może przekraczać 3000,-zł (przy wyższych kwotach należy dokonać przedpłaty).

3. Realizacja zamówienia.

3.1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym i-dom24.pl dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem wykonania umowy związanej z zakupem towarów w i-dom24.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
3.2. Po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie przystępujemy do jego realizacji. Każdy zarejestrowany Klient ma możliwość podglądu swojego zamówienia i dowiedzenia się o stanie jego realizacji na stronie internetowej sklepu i-dom24.pl.
3.3. Zamówienie potwierdzamy na witrynie internetowej po skompletowaniu zamówionych towarów.
3.4. W przypadku, gdy występują duże różnice w czasie realizacji i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie złożone w sklepie i-dom24.pl, sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. Ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia, w takim przypadku, nie ulega zmianie; zostaje jednak rozdzielony na poszczególne przesyłki. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
3.5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w i-dom24.pl towar, w tym za koszty dostawy.
3.5.1. W przypadku przedpłaty Klient powinien niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez sklep i-dom24.pl dokonać przelewu na nasze konto.
3.5.2. Możliwa jest również płatność przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru. W wybranych przypadkach Sklep internetowy i-dom24.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
3.6. Zamówienie otrzymuje status zrealizowanego po wystawieniu dokumentów sprzedaży i przygotowaniu wysyłki przez sklep i-dom24.pl.
3.7. Do wysyłki zamówionych towarów - w przypadku zamówień z przedpłatą - przystępujemy dopiero po otrzymaniu należności. Na wpływ czekamy 3 dni robocze, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia przez sklep. Po tym terminie zamówienie zostanie przez nas anulowane. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na konto bankowe sklepu (kopia potwierdzenia złożenia przelewu nie jest uznawana za dowód dokonania płatności).

4. Anulowanie zamówienia.

4.1. Klient ma możliwość anulowania złożonego zamówienia.
4.1.1. W tym celu powinien do nas zadzwonić pod nr telefonu +85 6517656, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.
4.1.2. Można też dokopać anulowania zamówienia drogą e-mailową pod adres: sales@i-dom24.pl w dowolnym czasie.

5. Czas realizacji.

5.1. Wysyłka towarów następuje niezwłocznie lub zgodnie z terminem określonym przez Klienta w zamówieniu. Dokładamy wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia zawarł się w 2-3 dniach roboczych od daty jego złożenia. W przypadku gdy jest to niemożliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta i uzgodnimy dalszy tryb postępowania.
5.2. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
5.3. Nie pracujemy w soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Do obsługi zamówienia złożonego w dni wolne od pracy możemy przystąpić dopiero w najbliższy dzień roboczy.

6. Sposób dostawy przesyłki.

6.1. Dostawy towaru realizujemy wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej DPD na koszt Klienta. (Nie ma możliwości odbioru osobistego!)
6.2. Towary, których gabaryty lub przestrzenność (np. długość powyżej 1,75m) wymagałyby wysokich kosztów dostawy lub groziły uszkodzeniem podczas transportu wysyłamy tylko po odrębnym uzgodnieniu warunków dostawy.

7. Gwarancja i reklamacje.

7.1.Wszystkie towary w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja, rozpoczyna się w dniu sprzedaży (chyba, że na dany towar jest ustalony inny okres gwarancji). Gwarancja nie obejmuje:
7.1.1. wad i usterek towarów powstałych podczas transportu,
7.1.2. wad i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne itp.,
7.1.3. wad i usterek powstałych na skutek przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
7.2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej - wykorzystując umieszczony poniżej formularz reklamacyjny (Załącznik 3) - na adres Sklepu internetowego i-dom24.pl. podany w górnej części Regulaminu, na koszt Sklepu.
7.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy i-dom24.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep oraz wtedy, gdy  Sklep internetowy i-dom24.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani wady nie usunęła.
7.4. Sklep internetowy i-dom24.pl rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep internetowy i-dom24.pl nie ustosunkuje się do żądania Klienta, oznacza to, iż uznało żądanie za uzasadnione.
7.5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep internetowy i-dom24.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (lub  równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

8. Rezygnacja z zakupu.

8.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient ma prawo do dokonania zwrotu kupionego u nas towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i towary, od nabycia których nie można odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.2. Zwracany towar należy wysłać na adres  Sklepu internetowego i-dom24.pl , ul. Kozłowa 4, 15-868 Białystok. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie od odstąpieniu od umowy (np. umieszczony poniżej wypełniony formularz rezygnacji z zakupu umieszczony w załączniku 2).
8.3. Jeżeli zwracany towar spełnia wymagania, zostanie wystawiona i wysłana na adres Klienta faktura korygująca. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres Sklepu internetowego i-dom24.pl.
8.4. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta przy odstąpieniu od umowy.

9. Zwrot zużytego sprzętu

9.1.  Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego towaru  dokonany zostanie w i-dom24.pl i będzie obejmował towar tego samego rodzaju.
9.2. Zamiar zwrotu zużytego towaru należy zgłosić drogą mailową na adres sklepu i-dom24.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Sklep internetowy i-dom24.pl dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
9.3. Klient wysyła zużyty sprzęt na adres Sklepu internetowego i-dom24.pl wskazany powyżej, na swój koszt.

10. Ochrona danych osobowych.

10.1. Podane przez Klientów dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sklep internetowy i-dom24.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
10.2. Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, w tym do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną.
10.3. Dane osobowe, które zostały nam powierzone w trakcie składania zamówienia, są chronione i nie będą przekazywane osobom trzecim.

11. Rozwiązywanie sporów

11.1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
11.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy i-dom24.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 
11.3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku.
11.4. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

12. Platforma ODR

12.1. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
12.2. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13. Informacje o firmie

13.1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego w domenach i-dom24.pl i e-aval.pl jest  AVAL  Sp. z o.o. z siedziba w Białymstoku. Adres: 15-868 Białystok, ul. Kozłowa 4.
13.1.1. Rejestr KRS 0000188919 - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy.
13.1.2. Kapitał udziałowy - 571.700,- zł w całości wpłacony.
13.1.3. NIP: 542-020-93-99.
13.1.4. Adres kontaktowy e-mail: sales@i-dom24.pl
 

 

Załącznik 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Sklep internetowy i-dom24.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, systemy szyfrowania danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy i-dom24.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie internetowym i-dom24, jest AVAL sp. z o.o. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklepu internetowego i-dom24.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. 

5. Klienci mogą przeglądać sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w i-dom24.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Regulamin i przepisy prawne. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, są wykorzystywane ponadto do przesyłania Klientowi przez Sklep internetowy i-dom24.pl informacji o ofertach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym.

8. W przypadku uzyskania przez Sklep internetowy i-dom24.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z i-dom24.pl niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep internetowy i-dom24.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Sklep internetowy i-dom24.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

10. Sklep internetowy i-dom24.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych  możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy i-dom24.pl może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub też gdy Sklep uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Sklep internetowy i-dom24.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" umożliwiają dostosowywanie usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z i-dom24.pl. 

 

 

Załącznik 2 

Formularz rezygnacji z zakupu
(odstąpienie od umowy kupna)

 

Miejscowość…………………………………….........……… Data …………………....................……………
 

Imię……………………………………………………… Nazwisko ……………………………………………
 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

tel. kontaktowy………………………………………………………

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zakupu produktu:


…………………………………………………………………………………………………
(nazwa towaru) zakupionego w sklepie i-dom24.pl


który otrzymałem(am) ……………………………………………
                                           (data otrzymania przesyłki)

Oświadczam, że zwracany towar nie był używany w celach innych niż sprawdzenie, nie ma śladów zabrudzenia ani uszkodzeń.

Równowartość ceny zwróconych towarów proszę przekazać na konto :

Numer konta bankowego: ……………………………………………………………………….......………………………………

Nazwa banku……………………………………………………………………………………………….......……………….....………

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego …………………….…………………………………………………………

adres właściciela konta bankowego ………………………………...…………………………...………………………………………………………………………………………………
(Podpis kupującego) 

 

Załącznik 3 

Formularz reklamacyjny

Produkt (nazwa / model / id): …………………………………………………………………………

Data nabycia _ _ | _ _ | _ _ _ _

Dokument sprzedaży: ..............................................................................

Opis (sposób lub przyczyna powstania) uszkodzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Dane Klienta:

Imię:………………………………………… Nazwisko: ……………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………….....…………………

Kod pocztowy: ……………………… Miejscowość: …………………………....…………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………...…………………

 

…………………………………………………………

                   Data i podpis Klienta
 

ROZPATRZENIE REKLAMACJI
Decyzja

Reklamacja zostaje rozpatrzona: pozytywnie* / negatywnie *

*)niepotrzebne skreślić
 

…………………………………………………………

                 Data i podpis obsługi