Reklamacje i zwroty

z dnia

Gwarancja i reklamacje

1.Wszystkie towary w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja, rozpoczyna się w dniu sprzedaży (chyba, że na dany towar jest ustalony inny okres gwarancji). Gwarancja nie obejmuje:
1.1. wad i usterek towarów powstałych podczas transportu,
1.2. wad i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne itp.,
1.3. wad i usterek powstałych na skutek przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej - wykorzystując umieszczony poniżej formularz reklamacyjny (Załącznik 3) - na adres Sklepu internetowego i-dom24.pl. podany w górnej części Regulaminu, na koszt Sklepu.
3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy i-dom24.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep oraz wtedy, gdy  Sklep internetowy i-dom24.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani wady nie usunęła.
4. Sklep internetowy i-dom24.pl rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep internetowy i-dom24.pl nie ustosunkuje się do żądania Klienta, oznacza to, iż uznało żądanie za uzasadnione.
5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep internetowy i-dom24.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (lub  równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik 3 

Formularz reklamacyjny

Produkt (nazwa / model / id): …………………………………………………………………………

Data nabycia _ _ | _ _ | _ _ _ _

 

Dokument sprzedaży: ..............................................................................

Opis (sposób lub przyczyna powstania) uszkodzenia:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Dane Klienta:

Imię: ………………………………………… Nazwisko: ……………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………….....…………………

Kod pocztowy: ……………………… Miejscowość: …………………………....…………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………

Data i podpis Klienta

ROZPATRZENIE REKLAMACJI


Decyzja

Reklamacja zostaje rozpatrzona: pozytywnie* / negatywnie *

*)niepotrzebne skreślić
 

…………………………………………………………

Data i podpis obsługi