Skróty

W poniższym zestawieniu przedstawiamy objaśnienia skrótów stosowanych w opisach oferowanych przez nas towarów.

Anteny telewizyjne i satelitarne

NTC Naziemna Telewizja Cyfrowa, obecnie w Polsce stosowany jest system DVB-T
VHF Very High Frequency - zakres bardzo wysokich częstotliwości. Zakres ten obejmuje częstotliwości od 30MHz do 300MHz. W tym zakresie mieści się radio UKF-FM oraz pasmo III analogowej telewizji naziemnej. W tym paśmie jest przewidziana transmisja radiofoni cyfrowej DAB.
UHF Ultra High Frequency - zares ultra wysokich częstotliwości; od 300MHz do 3000MHz, na początku tego zakresu częstotliwości mieści się pasmo IV i V telewizji naziemnej.
AII Antenowa Instalacja Indywidualna (instacja w małych obiektach, np. w domach jednorodzinnych)
AIZ Antenowa Instalacja Zbiorowa (instalacja w średnich i dużych obiektach, np. w budownictwie wielorodzinnym)
TVK Telewizja kablowa
TV-SAT Telewizja satelitarna, teraz należałoby używać określenia DVB-S.
LNB Low Noise Box - konwerter niskoszumowy do odbioru telewizji satelitarnej, inaczej LNC
LNC Low Noise Converter - konwerter niskoszumowy do odbioru telewizji satelitarnej, inaczej LNB
Single konwerter pojedynczy do odbioru indywidualnego TV-SAT na jednym tunerze
Twin 2 niezależne konwertery w jednej obudowie, np. do odbioru dwóch różnych programów satelitarnych na dwóch tunerach lub też do równoczesnego odbierania i nagrywania różnych programów)
Quattro konwerter o 4 niezależnych wyjściach: 10,7-11,7GHz z polaryzacją V, 10,7-11,7GHz z polaryzacją H, 11,7-12,7GHz z polaryzacją V i 11,7-12,75GHz z polaryzacją H, do instalacji multiswitchowych
Quad konwerter z wbudowanym multiswitchem 4/4 do odbioru programów na czterech pracujących niezależnie tunerach
Octo konwerter z wbudowanym multiswitchem 4/8 do odbioru programów na ośmiu pracujących niezależnie tunerach
Unicable konwerter obsługujący 4 odbiorniki na jednym kablu, istnieje kilka wersji konwertera Unicable, nie wszystkie odbiorniki satelitarne obsługują tę technologię
Monoblock 2 konwertery z przełącznikiem DiSEqC we wspólnej obudowie
DiSEqC Digital Satellite Equipment Control - cyfrowy system sterowania urządzeniami do odbioru sygnałów TV-SAT
DBS Direct Broadcasting Satellite - satelita transmisyjny dużej mocy pracujący w paśmie Ku (11,7-12,5GHz). Tego typu satelity zapewniają odbiór sygnałów satelitarnych za pomocą małych anten.
EPG Electronic Program Guide - elektroniczny przewodnik po programach
FTA Free to Air - programy niekodowane nadawane do bezpłatnego odbioru przez wszystkich odbiorców.
SCPC Single Channel Per Carrier - oddzielna nośna dla każdego kanału (sygnału)
MCPC Multi Channel Per Carrier - wiele kanałów (sygnałów) na jednej nośnej. System ten umożliwia przekazywanie paczek programowych przy cyfrowym przesyłaniu programów telewizyjnych.
HDTV High Definition TeleVision - telewizja wysokiej rozdzielczości, format 16:9
DVB Digital Video Broadcasting - system przekazu telewizji cyfrowej
DVB-C Digital Video Broadcasting - Cable - system cyfrowego przekazu stosowany w telewizji kablowej. Stosowana jest tutaj kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
DVB-S Digital Video Broadcasting - Satellite - system cyfrowego przekazu cyfrowego stosowany w telewizji satelitarnej. W tym przypadku stosowana jest modulacja QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).
DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial - system cyfrowego przekazu dla telewizji naziemnej. W tym rodzaju transmisji jest stosowane ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) oraz modulacje QPSK i QAM. Polskie określenie tego systemu transmisji to Naziemna Telewizja Cyfrowa.
MPEG Moving Picture Experts Group - grupa ekspercka opracowująca standardy kodowania obrazu i dźwięku dla mediów elektronicznych
MPEG-1 kompresja ruchomych obrazów i fonii przy szybkości przesyłania 1,5Mb/s (standard VHS)
MPEG-2 kompresja ruchomych obrazów i fonii w transmisjach cyfrowych; ograniczenia przy dużych prędkościach i HDTV
MPEG-4 następca MPEG-2; do transmisji większej ilości kanałów z lepszą jakością dla HDTV i DVB-T
dBuV logarytmiczna miara porównawcza wyrażona w decybelach względem 1 mikrowolta
dBi logarytmiczna miara porównawcza wyrażona w decybelach względem wzorca izotropowego
BER Bit Error Ratio - bitowa stopa błędów. Jest to jeden z parametrów określających jakość sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Jest to stosunek liczby bitów błędnych do liczby bitów ogólnie otrzymanych wysłanych podcza określonego interwału czasowego.
MER Modulation Error Ratio - stopa błędów modulacji. Jest to jeden z parametrów określających jakość sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.

Alarmy

SSWiN System Sygnalizacji Włamania i Napadu. Powszechnie stosuje się nazwę system alarmowy lub system antywłamaniowy.
PCP Pasywna Czujka Podczerwieni. Jest to rodzaj czujek alarmowych wykrywających zmiany promieniowania podczerwonego w nadzorowanym obszarze powodowane przez poruszających się ludzi.
PIR Passive Infra Red - pasywny detektor podczerwieni
MW Microwave Detector - czujnik mikrofalowy. Jest to rodzaj czujek alarmowych wykorzystujących do detekcji promieniowanie mikrofalowe. Czujki mikrofalowe działają na zasadzie radaru i wykorzystują efekt Dopplera.
QUAD Poczwórny element PIR stosowany w czujkach alarmowych.
ASIC Application-specific integrated circuit - specjalistyczny dedykowany układ elektroniczny.
NO / NC Normalnie Otwarte / Normalnie Zamknięte. W ten sposób oznacza się rodzaje przełączników stosowanych w czujkach alarmowych.
EOL / 2EOL End-of-line - konfiguracja parametryczna w systemach alarmowych - czujka z 1 rezystorem / z 2 rezystorami
SPDT Single-Pole Double-Throw - pojedynczy przełącznik dwupozycyjny.

TV przemysłowa

CCTV Closed Circuit TeleVision - system telewizji użytkowej (dosłownie: zamkniętej). Powszechnie stosowane są również nazwy telewizja dozorowa i telewizja przemysłowa oraz monitoring wizyjny. Wraz z rozwojem technologii IP stosowanie tego określenia staje się problematyczne.
HD-SDI High-Definition Serial Digital Interface - standard telewizyjny zapewniający pasmo dla przesyłu nieskompresowanego obrazu cyfrowego HD (minimum 1,5 Gbit/s)
CCD Charge Coupled Device - przetwornik obrazowy stosowany w kamerach telewizyjnych. Przetworniki takie charakteryzują się wysoką czułością i rozdzielczością. Mają małe szumy.
CMOS Complimentary Metal-Oxide Semiconductor - przetwornik obrazowy stosowany w kamerach telewizyjnych. Jest to przetwornik szybki i niedrogi w produkcji, chociaż ma większe szumy niż przetwornik CCD.
AI-V/DC Auto Iris Video / DC - automatyczna przysłona obiektywu sterowana odpowiednio sygnałem wideo lub napięciem stałym.
ATR Adaptive Tone-curve Reproduction - optymalizacja jasności każdego piksela do korektury kontrastu obrazu
DPC Dead Pixel Compensation - kompensacja martwych pikseli w przetworniku wizyjnym
AES Automatic Electronic Shutter - automatyczna elektroniczna migawka kamery. AES dostraja kamerę do warunków oświetlenia poprzez zmianę czasu naświetlania przetwornika obrazowego.
AGC Automatic Gain Control - automatyczna regulacja wzmocnienia kamery. Jest to układ elektroniczny utrzymujący sygnał wizyjny na stałym poziomie niezależnie od intensywności oświetlenia obserwowanego obiektu.
AWB Auto White Balance - automatyczny balans bieli. Jest to układ służący do właściwego przedstawiania koloru białego niezależnie od warunków oświetlenia (światło dzienne i różne rodzaje światła sztucznego).
ATW Automatic Tracking White Balance - automatyczne śledzenie balansu bieli w kamerze telewizyjnej
DIS Digital Image Stabilizer - cyfrowy stabilizator obrazu stosowany do stabilizacji obrazu z kamer narażonych na drgania i wibracje
BLC Back Light Control - kompensacja światła z tyłu. Układ elektroniczny kompensuje oświetlenie tła w ten sposób, aby można było zobaczyć szczegóły obiektu stojącego w świetle padającym z tyłu.
HLC High Light Compensation - kompensacja silnego światła, np. reflektorów samochodowych
DSP Digital Signal Processing - cyfrowe przetwarzanie sygnałów z przetwornika wizyjnego
DPS Digital Pixel System - cyfrowe przetwarzanie sygnałów na poziomie pojedynczego piksela
DNR Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów. DNR zapewnia poprawę jakości obrazu oraz zmniejsza zużycie powierzchni dyskowej podczas rejestracji.
FLC Flickerless - usuwanie migotania. Układ zapewniający blokowanie czasu ekspozycji w celu usunięcia migotania obrazu przy oświetleniu jarzeniowym.
ICR Infrared Cutfilter Removal - mechaniczny filtr podczerwieni; mechaniczne przesuwanie filtru podczerwieni
TDN True Day/Night - kamera z mechanicznie przełączanym filtrem IR (ICR)
WDR Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki. Jest to funkcja eliminująca prześwietlenia i niedoświetlenia ze scen z silnie zróżnicowanym oświetleniem.
DWDR Digital Wide Dynamic Range - cyfrowy szeroki zakres dynamiki
L.L./INT. Line Lock/ Internal - synchronizacja z siecią zasilającą / synchronizacja z wewnętrznego układu wbudowanego w kamerze
P/T/Z Pan/Tilt/Zoom - sterowanie kamery w poziomie i pionie oraz ogniskowej obiektywu
OSD On-Screen Display - wyświetlanie wywoływanych funkcji na ekranie monitora
BNC British Naval Connector lub Bayonet Neil-Concelman - międzynarodowy standard złącz współosiowych (męskie/żeńskie)
ONVIF Open Network Video Interface Forum - Forum Otwartych Interfejsów Sieciowych Systemów Wizyjnych; specyfikacja umożliwiająca bezproblemową współpracę urządzeń od różnych producentów oznaczonych symbolem ONVIF
CCVC Camera Control Via Coaxial cable - sterowanie kamerą przez kabel koncentryczny

Zasilacze, zasilacze awaryjne UPS

OTP Over Temperature Protection - zabezpieczenie przed przegrzaniem
SCP Short Circuit Protection - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
OVP Over Voltage Protection - zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym
UVP Under Voltage Protection - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem wyjściowym
OCP Over Current Protection - zabezpieczenie przed przeciążeniem (nadmiernym prądem)
OLP Over Load Protection - zabezpieczenie przed przeciążeniem
OPP Over Power Protection - zabezpieczenie przed przeciążeniem
IOVP Input Over Voltage Protection - zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wejściowym
IUVP Input Under Voltage Protection - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem wejściowym
UPS Uninterruptible Power Supply - zasilanie bezprzerwowe, awaryjne
CDS Clear Digital Sinus - napięcie wyjściowe o czystym, sinusoidalnym kształcie
CBC Cool Battery Charging - inteligentny układ ładowania akumulatora zasilacza awaryjnego; przedłuża żywotność akumulatorów
AVR Automatic Voltage Regulation - układ automatycznej regulacji napięcia; w zasilaczach typu line-interactive poprawia wartość napięcia bez czerpania energii z akumulatora
DPC Digital Power Control - inteligentny systemem zarządzania i kontroli zasilania
PFC Power Factor Corrector - układ korekcji współczynnika mocy

Akumulatory

AGM Absorbed Glass Mat - akumulatory z elektrolitem uwięzionym w separatorach z włókna szklanego wielkiej porowatości znajdujących się między płytami. Mogą pracować w dowolnej pozycji, ponieważ nie mają płynnego elektrolitu.
SLA Sealed Lead-Acid - szczelne akumulatory ołowiowo-kwasowe. Akumulatory SLA są obecnie wykonywane w dwóch technologiach różniących się sposobem wiązania elektrolitu. W technologii AGM (Absorbed Glass Mat) cały elektrolit jest uwięziony w separatorach z włókna szklanego o wielkiej porowatości. W technologii żelowej elektrolit jest unieruchomiony przez dodanie niewielkiej ilości krzemionki.
VRLA Valve Regulated Lead-Acid - akumulatory ołowiowo-kwasowe regulowane jednokierunkowymi zaworami bezpieczeństwa.
NiCd Akumulatory niklowo-kadmowe. Wadą tego typu akumulatorów jest fakt, że akumulatory NiCd charakteryzują się efektem pamięciowym.
NiMH Akumulatory niklowo-wodorkowe. Charakteryzują się one dużą gęstością mocy. Ważna zaletą jest to, że nie mają efektu pamięciowego.

Ethernet

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line - asymetryczna cyfrowa linia abonencka wykorzystująca do przesyłania danych klasyczne łącze miedziane. Asymetryczność oznacza różne prędkości przesyłania danych od abonenta i do abonenta.
LAN Local Area Network - lokalna sieć komputerowa o małym zasięgu obejmująca na przykład dom, biuro lub mały budynek.
VLAN Virtual Local Area Network - sieć komputerowa, sieć, której architektura fizyczna różni się od architektury logicznej
MAN Metropolitan Area Network - miejska sieć komputerowa
WAN Wide Area Network - rozległa sieć komputerowa o bardzo dużym zasięgu
WLAN Wireless Local Area Network - lokalna komputerowa sieć bezprzewodowa
PAN Personal Area Network - osobista sieć komputerowa; sieć bejmująca w zasadzie pojedyncze pomieszczenie. Jest przeznaczona do łączenia urządzeń peryferyjnych z komputerem lub telefonem komórkowym przez Bluetooth.
UTP Unshielded Twisted Pair - skrętka nieekranowana. Kabel skrętkowy nieekranowany powszechnie używany w sieciach komputerowych.
FTP Foiled Twisted Pair - skrętka foliowana (ekranowana). Kabel ekranowany stosowany w sieciach komputerowych.
RJ-9 Registered Jack - type 9 to rodzaj wtyku modularnego czterostykowego stosowanego w telefonii. Najczęściej jest stosowany w kablach łączących słuchawkę z aparatem telefonicznym. Jest węższy od RJ11.
RJ-11 Registered Jack - type 11 to sześciopozycyjny wtyk telefoniczny z dwoma stykami przeznaczony do zakończenia przewodów łączących sprzęt telekomunikacyjny. Jest stosowany np. do podłączenia analogowego telefonu lub modemu komputerowego do gniazda telefonicznego. Podobne są sześciopozycyjne wtyki RJ-14 - to jest 6P (positions) 4C (contacts), stosowane między innymi dla 2 linii telefonicznych oraz RJ-12 (6P6C) stosowane w przypadku 3 linii telefonicznych.
RJ-45 Registered Jack - type 45 to standard interfejsu (złącza) między okablowaniem klienta a okablowaniem firmy telekomunikacyjnej. Stosowany do podłączania niektórych typów modemów. Bardzo podobne jest złącze 8P8C, które jest używane do zakończeń kabli skrętkowych w sieciach ethernetowych.
RJ-50 Registered Jack - type 50 to wtyk modularny stosowany w telekomunikacji i automatyce, wyposażony w 10 pinów.
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Jest to organizacja tworząca i zatwierdzająca standardy sprzętowe techniki komputerowej.
802.1 Rodzina standardów opisujących bezpieczeństwo sieci, połączeń pomiędzy sieciami LAN, MAN i WAN.
802.3 Standard IEEE definiujący atrybuty dla sieci Ethernet (CSMA/CD, 10 Mbps)
MAC Media Access Control; nadawany przez producenta adres fizyczny urządzenia sieciowego, jednoznacznie identyfikujący je w sieci
Flow-Control Standard kontroli przepływności pakietów przy transmisji Full-duplex w sieci Ethernet
Back-Pressure Protokół kontroli przepływności danych w trybie Half-duplex w sieci Ethernet
PoE Power over Ethernet - standard określający sposób zasilania urządzeń sieciowych za pomocą napięcia przesyłanego przez kabel UTP/STP, przez który równocześnie przesyłane są dane zgodnie ze standardem Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet.
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol - system protokołów definiujących wzajemną komunikację i wymianę danych w internecie
VoIP Voice over Internet Protocol - technologia umożliwiająca przesyłanie rozmów telefonicznych za pomocą sieci komputerowych